Velkommen

Foreningen Global Udvikling er en gruppe af godt 30 unge nordiske udviklingsstuderende og -professionelle. Sammen står vi bag den første pakke af undervisningsmaterialer i udviklingsstudier målrettet danske ungdomsuddannelser. Læs mere om vores grundbog, hjemmeside og film her.

Forening Global Udvikling, danner ligeledes ramme for vores videre arbejde med at sætte udviklingsspørgsmål på de danske skolesider. Læs mere om Foreningen Global Udvikling her.

Kontakt os på foreningen@globaludvikling.dk.