Undervisningsmaterialer

Sammen har medlemmerne af Foreningen Global Udvikling siden vinteren 2017-18 arbejdet på den første pakke af undervisningsmateriale i udviklingsstudier målrettet danske ungdomsuddannelse.

Grundbogen Global udvikling

I maj 2019 grundbogen Global udvikling på Forlaget Columbus.

Global udvikling er den første grundbog i udviklingsstudier målrettet de danske ungdomsuddannelser. Den egner sig ligeledes til højskoler og introducerende forløb på videregående uddannelser.

Med afsæt i en indføring i de væsentligste udviklingsparadigmer – med en særlig vægt på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling – behandler bogen gennem cases og teori en række af de mest centrale spørgsmål inden for feltet, blandt andet:

  • Hvilken rolle bør stat og marked spille i udviklingslande?
  • Kan kolonialismen forklare global fattigdom?
  • Hvad er forbindelsen er mellem køn og udvikling?
  • Er mikrofinansering en bæredygtig udviklingsstrategi?
  • Er handel eller bistand bedst for udvikling?

Bogen er redigeret af Georgios Marinos og Peter Andreas Nielsen og samler bidrag fra godt 30 unge udviklingsstuderende, -forskere og -professionelle.

Et tilsvarende antal forskere fra danske og udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner har bidraget med fagfællebedømmelser.

Læs et uddrag af Global udvikling og køb bogen her

Anmeldelser af Global udvikling

Denne glimrende antologi rummer en lang række emner under den brede titel, og samtidig rejser de fleste skribenter i bogen talrige seriøse spørgsmål om forholdet mellem diverse lande på forskellige udviklingsniveauer. […]

De mange kapitler er skrevet af forskellige fagfolk, men alligevel har bogen en klar linje og en række tankevækkende perspektiver, som tilsammen skaber en dybt seriøs ramme om et sørgeligt alvorligt emneområde. Rent sprogligt møder læseren også forskelle, men aldrig meningsforstyrrende.

Bogen rummer en lang række udmærkede figurer og tabeller, som på bedste vis supplerer de undertiden noget tunge kapitler. Talrige indsatte fakta-bokse skaber det nødvendige overblik. Desuden skaber de mange velvalgte fotografier meget sigende forbindelser mellem de forskellige kapitler. […]

[S]om altid har Columbus-forlaget på forbilledlig vis udsendt en yderst anvendelig og vel redigeret bog til undervisningssektoren.


– Ole Fournais i Uddannelsesbladet

Udviklingsteorierne har ligesom ligget i dvale i mange år, men med flygtningestrømmene, klimaforandringer, FN’s udviklingsmål osv. er der behov for en moderne grundbog i global udvikling – og den foreligger nu! […]

Et imponerende stykke arbejde. Der er samlet stor viden på de 352 sider, og selvom redaktørerne i forordet beklager, at der er meget stof, som må undlades i bogen, så er det en stor mundfuld for de fleste læsere. […]

[I]ngen tvivl om, at dette er en lærebog, der er aktuel i adskillige år fremover.


– Benny Jacobsen i Gymnasieskolen

Bogen i undervisningen

Find arbejdsspørgsmål og forslag til undervisnings forløb på bogens hjemmeside.

Interesseret i et undervisningsoplæg fra én eller flere af bogens forfattere? Skriv til os på foreningen@globaludvikling.dk!

Hør bogens to redaktører forklare, hvordan bogen kan benyttes i undervisningen herunder:

Filmen A Day in the Life

Som supplement til grundbogen har vi sideløbende produceret en kollage af hverdagsberetninger af unge i udviklingslande verden over. Filmen giver et intuitivt indtryk af, hvilke konkrete udfordringer og muligheder den globale ungdom står overfor netop nu. Du kan se filmen herunder:

Bag filmen står instruktør Ömer Sami og producer Andreas Koefoed.

Filmen er blevet til med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje og Forlaget Columbus Fond.