Undervisningsmaterialer

Sammen har medlemmerne af Foreningen Global Udvikling siden vinteren 2017-18 arbejdet på den første pakke af undervisningsmateriale i udviklingsstudier målrettet danske ungdomsuddannelse.

Grundbogen Global udvikling

I maj 2019 udkom endelig grundbogen Global udvikling på Forlaget Columbus.

Global udvikling er den første grundbog i udviklingsstudier målrettet de danske ungdomsuddannelser. Den egner sig ligeledes til højskoler og introducerende forløb på videregående uddannelser.

Med afsæt i en indføring i de væsentligste udviklingsparadigmer – med en særlig vægt på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling – behandler bogen gennem cases og teori en række af de mest centrale spørgsmål inden for feltet, blandt andet:

  • Hvilken rolle bør stat og marked spille i udviklingslande?
  • Kan kolonialismen forklare global fattigdom?
  • Hvad er forbindelsen er mellem køn og udvikling?
  • Er mikrofinansering en bæredygtig udviklingsstrategi?
  • Er handel eller bistand bedst for udvikling?

Læs et uddrag af Global udvikling, få adgang til den tilhørende hjemmeside og køb bogen her

Hør bogens to redaktører forklare, hvordan bogen kan benyttes i undervisningen herunder:

Filmen

Som supplement til grundbogen har vi sideløbende produceret en kollage af hverdagsberetninger af unge i udviklingslande verden over. Filmen giver et intuitivt indtryk af, hvilke konkrete udfordringer og muligheder den globale ungdom står overfor netop nu. Du kan se en teaser for filmen herunder:

Bag filmen står instruktør Ömer Sami og producer Andreas Koefoed.

Filmen er blevet til med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje og Forlaget Columbus Fond.