Om Foreningen Global Udvikling

Foreningen Global Udvikling blev oprettet i forbindelse med udgivelsen af grundbogen Global udvikling. Foreningens formål er følgende:

  • At øge interessen for udviklingsproblematikker og internationale forhold blandt danske unge;
  • At fremme undervisning i udviklingsstudier i det danske uddannelsessystem;
  • At fordele foreningens indtægter fra produktion af undervisningsmateriale og andre aktiviteter til godgørende formål.

Foreningen er åben for ansøgning om medlemsskab for alle, der ønsker at bidrage til foreningens formål. Ansøgning om medlemsskab finder sted ved henvendelse til foreningen@globaludvikling.dk.

Foreningen ledes mellem de årlige generalforsamlinger af en bestyrelse bestående af:

Forperson:
Georgios Marinos

Næstforperson:
Amalie Weinrich

Kasserer:
Kristian Nørgaard Modvig

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:
Christopher Macias Escalonas
Astrid Melchior Olesen